zelfstandig participium

Een participium/adiectivum kan ook gebruikt worden als zelfstandig naamwoord
Voorbeelden: (voor uitgebreide uitleg klik hier)
 • sapiens = de wijze (hij die wijs is) (Sen.)
 • prementis viam = van hem die de éne weg neemnt (Sen.Ep. 23)
 • nomen amantis = de naam van liefhebber/ iem. die liefheeft (Ov. Met. I,474)
 • petentes = huwelijkskandidaten/ zij die naar haar hand dingen (Ov. Met. I,478)
 • nata = dochter (Ov. Met. I,482)
 • Philopoemenem captum = Philopoemen als gevangene
 • comissantium = van feestgangers
 • armati = de bewapende
 • Livius 2006:
 • victi = de overwonnenen
 • victis = over de overwonnenen