• a(b)
  • a(b) + abl.
   • = van(af)
    • ab origine mundi = vanaf het begin van de wereld (Ov. Met. I,3)
   • bij personen en passief = door
   • a Philippo rege se missum ait = hij zei dat hij door koning Philippus gezonden was
 • cum
  • cum + abl.
   • met
    • victoria cum Poenis erat = de overwinning was met de Poeniërs
    • cum ipsa urbe Roma = met de stad Rome zelf
    • cum quibus = met wie
 • e(x)
  • e(e) + abl.
   • = uit
    • e sagitifera prompsit = hij haade uit zijn pijlenkoker tevoorschijn (Ov. Met. I,468)
 • sine
  • pro + abl.
   • voor, ter verdediging van
    • pro libertate aliorum = voor/ter verdediging van
   • in plaats van, in verhouding tot
 • sine
  • sine + abl
   • = zonder
    • sine lege = zonder orde = wanordelijk(Ov. Met. I,477)
  •  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
voorzetsels met ablativus