• ad
  • ad+ acc
   • = naar, bij, tot
    • ad mea tempora = tot (aan) mijn tijd (Ov. Met. I,4)
    • ad haec verba = bij/op het horen van deze woorden (Ov. Met. I,503)
    • ad Laciniae Iunonis templum = bij de tempel van Iuno Lacinia
    • deductique ad Valerium Laevinum praetorem = weggevoerd naar praetor Valerius Laevinus
   • bij -nd- vorm = tot het ...; om te
    • ad amicitiam societatemque iungendam = om een vriendschapsverdrag te sluiten
 • circa
  • circa + acc.
   • rondom, in de buurt van
    • circa Luceriam = in de buurt van Luceria
   • omstreeks
 • inter
  • inter + acc
   • = tussen, te midden van
    • inter quos = tussen/onder wie
    • inter Romanum Poenumque = tussen de Romein(en) en Puniërs
    • inter defectiones veterum sociorum = te midden van het afvallen van de oude bondgenoten
 • per
  • per + acc
   • = door (....heen)
    • traiecta per ossa = door de botten heen gegaan (Ov. Met. I,473)
    • per Apuliam = door Apulië (heen)
   • = door (toedoen van)
    • per me = door (toedoen van) mij (Ov. Met. I,517 en 518)
 • propter
  • propter + acc
   • wegens, om
    • propter spectaculi studium insitum = wegens de ingewortelde belangstelling voor het schouwspel
 
 
 
 
 
 
 
 
 
voorzetsels met accusativus