• in
  • in + acc.
   • = naar, naar binnen, ...... in, in (als resultaat van een beweging)
    • in nova corpora mutatas = (gedaantes), veranderd in nieuwe lichamen (Ov. Met. I,1)
    • in flammas abiit = hij raakte in vuur en vlam (Ov. Met. I,495)
   • = jegens
  • in + abl.
   • = in, op, bij
    • in nympha fixit = maakte hij vast in de nimf (Ov. Met. I,472)
    • in cervice haerens = om de nek hangend(Ov. Met. I,485)
    • in terris = op aarde
 • sub
  • sub + acc.
   • onder (met richting)
  • sub + abl.
   • onder, onderaan
    • habet sub harundine plumbum = heeft onderaan de schacht lood (Ov. Met. I,471)
    • sub luce = tegen het licht(worden) aan (Ov. Met. I,494)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
voorzetsels met accusativus en ablativus