indicativus praesens activum

 
voco (1), vocare terreo, terrére tego (3), tegere audio (4), audire capio (3), capere sum, esse possum, posse
1e conj.
2e conj.
3e conj.
4e conj.
3e conj.
onr.
onr.
P voc o terr eo teg o aud io cap io sum pos sum
R voc as terr es teg is aud is cap is es pot es
A voc at terr et teg it aud it cap it est pot est
E voc amus terr emus teg imus aud imus cap imus sumus pos sumus
S voc atis terr etis teg itis aud itis cap itis estis pot estis
E voc ant terr ent teg unt aud iunt cap iunt sunt pos sunt
N ik roep ik maak bang ik bedek ik hoor ik neem ik ben ik kan