coniunctivus imperfectum passivum

  vocor, vocari terreor, terréri tegor, tegi audior, audiri capior, capi
1e conj.
2e conj.
3e conj.
4e conj.
3e conj.
I voca rer terre rer teg erer audi rer cap erer
M voca reris terre reris teg ereris audi reris cap ereris
P voca retur terre retur teg eretur audi retur cap eretur
E voca remur terre remur teg eremur audi remur cap eremur
R voca remini terre remini teg eremini audi remini cap eremini
F voca rentur terre rentur teg erentur audi rentur cap erentur
dat ik werd geroepen dat ik werd bang gemaakt dat ik werd bedekt dat ik werd gehoord dat ik werd genomen