indicativus praesens passivum

  vocor, vocari terreor, terréri tegor, tegi audior, audiri capior, capi
1e conj.
2e conj.
3e conj.
4e conj.
3e conj.
P voc or terr eor teg or aud ior cap ior
R voc aris terr eris teg eris aud iris cap eris
A voc atur terr etur teg itur aud itur cap itur
E voc amur terr emur teg imur aud imur cap imur
S voc amini terr emini teg imini aud imini cap imini
E voc antur terr entur teg untur aud iuntur cap iuntur
ik word geroepen ik word bang gemaakt ik word bedekt ik word gehoord ik word genomen