Downloaden vertaalhulpen Herodotos/Homeros

Om thuis offline met de vertaalhulpen te kunnen werken heb ik ze gecomprimeerd tot een zip-bestand.
Het is te ingewikkeld om Herodotos en Homeros apart te "zippen", daarom bevat het zip-bestand "grieks 2003" nu zowel Herodotos als Homeros.

 

Om deze bestanden te gebruiken moet je:
  1. het gewenste programma downloaden
  2. het met een unzip-programma "extract"en naar een eigen directory (bv. grieks) (heb je nog geen unzip-programma kijk dan onderaan deze pagina)
  3. ga in verkenner/explorer naar de directory waarin je de vertaalhulp hebt ge-extraheerd.
  4. openen van de vertaalhulp voor grieks: klik op: index.htm en klik dan op het onderdeel dat je wilt hebben.
  5. als de browser dat vraagt kies voor offline blijven.
Downloaden: (om down te loaden klik je hieronder en kiest opslaan op schijf)

Zip-programma:

Een heel mooi en eenvoudig te bedienen zip/unzip programma voor Windows is zipcentral

Deze is echter wel 1,2 MB groot maar freeware (dwz. gratis) en biedt tevens de mogelijkheid om via de Windows verkenner met de rechtermuistoets op een .zip-bestand te klikken en de optie 'extract to..' te kiezen. Maar daarnaast kent dit programma ook een eigen scherm voor het 'zippen' en 'unzippen' van bestanden en voor het bekijken van de inhoud van een .zip-bestand. Wat functionaliteit betreft kan dit freeware programma zeker wedijveren met het veel bekendere shareware programma 'Winzip'.